Řím
Kronika zeleného týmu:

          Ráno nás probudili překrásně hrající trumpetou a v
          kruhu probíhala ranní rozcvička. potom přišel Caesar
          a řekl nám, že se odebereme do jídelny na snídani.
          Po snídani byla hra, ve které jsme na zádech v ešusech
          nosili vodu do sklenic. Ve druhé hře jsme stříkali vodu
          do sklenic stříkačkami. Pak jsme hráli třetí vodní hru,
          podávali jsme si ešusy s vodou nad hlavou a lili vodu do
          sklenic, kterou jsme měli za zády. Odpolední hra byla
          taková, že jsme stáli jako tým na dekách a ty se zmenšovali.
          Před večeří se hrála hra, ve které se obíhaly stanoviště kvůli
          jídelnímu formuláři. Dnešek jsme si moc užili.

Star wars
Kronika zeleného týmu:

          Ráno nás vzbudila melodie ze strar wars a šli jsme se rozcvičit.
Když jsme měli po snídani nástup, tak nám řekli že princezně chybějí bojovníci
a že se musíme naučit létat, střílet a bojovat. Jako první jsme se šli
naučit létat a střílet ze stíhačky. Stíhačka byla kolečko a stříleli jsme z kolečka do kýblu.
Když jsme docvičili tak jsme se šli nasvačit. Po svačině jsme se učili bojovat.
          Spočívalo to v tom, že nám zavázali oči a druhý ho navigoval.
Cestou jsme museli udělat slalom a poté jít k brance propíchnout
          balónek. Po cvičeni jsme šli do tábora, kde jsme měli chvíli volno
          a pak jsme šli na oběd. Hned po poledním klidu jsme šli hledat
          pilota, který měl u sebe plán bitevní lodi. Cestou jsme potkali
          pána zla, kterému jsme měli také odevzdat mapu, ale obrátili
          jsme se na dobrou stranu. Když jsme dorazili tak ho sestřelili
         a nám předal mapu a šli jsme pryč. Dorazili jsme poté zpět do
         tábora. Byla svačina a poté volno, pak jsme šli bojovat.
         Nejprve jsme propíchavali balónky, poté byla večeře. A po
         večeři jsme šli na stíhačky. Dohráli jsme a šli si vyčistit zuby
         a spát.

Egypt
Kronika oranžového týmu:

          Kleopatra nás ráno přivítala ve starověkém Egyptě, oznámila nám
          že ztratila klenoty a že jí je máme pomoct nalézt. Nejdříve jsme
          se naučili pracovat s buzolou a určovat světové strany.
          Poté jsme šli vše trénovat do terénu a následovně pak hledat
          Kleopatřinu truhlu avšak bez klíče. Ten jsme po obědě,
          co nejpřesněji, vyráběli podle vzoru. Na závěr jsme Kleopatře
          přinesli její věrné posly. Jsme rádi že máme dnešní náročný den za sebou.

LOH 2020
Kronika červeného týmu:

          Dnes ráno jsme vstávali na nástup a tentokrát jsme přecestovali
          do budoucnosti do Tokya roku 2020. Vedoucí dne byl Stoupa, takže ranní
          rozcvička byla hodně krátká. Po snídani byla krátká pauza a pak nás svolali
          na nástup, na kterém jsme dostali kartičky s disciplínami např.:
          chůdy, vzduchovka, flusačka, luk a další. Pak nás postupně svoali na vybíjenou.
          Po vybíjené jsme si došli na oběd a následoval polední klid.
          Po poledním klidu jsme dohrávali vybiku a dokončovali disciplíny.
          Ve vybice jsme vyhráli 1. místo. Poté následovala malá pauza. Když
          byla svačina tak připravovali balónky na vodní bitvu.

Starověká Čína
Kronika zeleného týmu:

                    Dneska jsme se ocitli ve Starověké Číně. Tam nás uvítala číňanka a
                    hned nám zadala úkol. Měli jsme jít do jídelny a naučit se jíst hůlkami.
                    Na začátku to moc nešlo, ale ke konci to bylo lepší. Potom byl oběd, a po obědě
                    a poledním klidu jsme šli hrát souboj v Sumo. Po souboji byla diskotéka, tu
                    jsme si pořádně užili.

Období 2. světové války
Kronika červeného týmu:

Dnes ráno jsme vstaly a na nástupu všem týmům chyběly nejstarší
členové. Po snídani dostaly všechny týmy obálku. V jídelně jsme rozdělali obálku,
ve které byl vzkaz napsaný v morseovce a ještě tam bylo co která písmena
znamenají. Z morseovky jsme vyluštily, že nejstarší z týmu jsou uneseni
a tak jsme z obálky vytáhly mapu, na které byla vyznačená cesta.
Po 1. hodině cesty jsme dorazily na místo a viděly nejstarší z týmu,
kteří seděly u stromu a okolo nich hlídaly vojáci se zbraněma.
Na 4. pokus se nám Kačku podařilo zachránit. Po malé pauze
jsme šli všechny čtyři týmy zpět do tábora. V táboře jsme si daly
moc dobrý oběd, poté následoval polední klid. Před večeří jsme
hráli vodní hru, kterou si užily jak děti, tak praktikanti a vedoucí.
Po večeři jsme zpívaly u ohně. Tenhle den jsme si moc užily.

Anglie, 17. st
Kronika modrého týmu:

Dnešek se zahájil rozcvičkou a poté nám oznámili, že jsme v 17. století se
Shakespearem, který nám zadal úkol, aby jsme vymyslely divadelní hru.
Tak jsme na nic nečekali a šli jsme rovnou vymýšlet. Dostali jsme téma Lakomec.
Když jsme hru napsali a vyzkoušeli tak jsme šli na oběd. Po obědě jsme šli
hledat andělská křídla, protože je Shakespear ztratil. Byla to dlouhá výprava,
která byla na čas a náš tým byl 1. Následně jsme šli na večeři a po ní jsme šli
hrát naši hru před celým táborem.  I když někteří z nás byli nervózní tak jsme to zvládli.
Bylo to fajn.