Pravěk

Dnes ráno se děti probudily v pravěku. Po budíčku, rozcvičce a ranní hygieně byla snídaně.
Po snídani byla dopolední hra. Byla o tom, že děti měli hladovým neandrtálcům uvařit jídlo.
Každý tým začal připravovat ohniště a v kotlíku nad ohněm uvařily, pro naše hladové strávníky, guláš.
Děti si nosily větvičky a klestí na rozdělání ohně. Když všechny týmy byly připraveny,
dostaly svačinu a pak se začaly zapalovat ohně.
Když byl guláš hotový, všechny děti z týmu, vedoucí a hlavně naši neandrtálci ochutnali výsledky.
Vyhrál tým s nejchutnějším gulášem a protože to málo z guláše by nestačilo, k obědu bylo rizoto.
Po obědě byl polední klid a po odpoledním klidu se šlo na druhou hru.

Neandrtálci učili děti lovit. Odehrávalo se to v lese, v daném prostoru byli schovaní mamuti (kanistry vody),
prasata (pet-lahve s vodou), dřevo (špalky), žito (špejle), kameny a vajíčka ( kolečka a ovály z pěnové hmoty).
Každá surovina byla za jiný počet bodů a tým s nejvíce body vyhrál.
Po návratu do tábora, si děti daly svačinu. Do večeře hrály různé hry, jako je vybíjená, fotbal nebo ping-pong.
Po večeři bylo volno, v půl desáte byla večerka a šlo se spát.

 

Příjezd

Hned po příjezdu do tábora, byly děti rozděleny do stanů. Poté co si vybalily,
se seznámily s vedoucími a byly jimi rozděleny do týmů.
Po týmech byli všichni obeznámeni s pravidly tábora a hráli se seznamovací hry.
V podvečer se šlo do lesa pro dřevo na oheň, na kterém si děti opekly buřty k večeři.

 

Celodenní výlet
Kronika červeného týmu:

           Vstali jsme, šli jsme na snídani, a když byl nástup, tak nám rozdali
           zelená trička. Rozdali nám svačinu a oběd. Vyrazili jsme a cestou
           bylo pár přestávek. Ve Višňové jsme šli okolo samoobsluhy,
           do které jsme se od kamenné rozhledny vrátili, abychom si dokoupili všechny potřebné věci,
           včetně pití a jídla. Cestou do tábora jsme se koupali v řece a celý den
           jsme hráli hru: Kámen, nůžky, papír. Měli jsme fazole, o které všichni hráli.
           Když všichni došli do tábora, byla večeře. Začal večerní klid a první noční hlídka.
           Den byl plný poznání.